|
Konsolidujte své dluhy a plaťte méně a pohodlněji
Důležité info: Inspirací pro zde uvedené informace byly různé další zdroje. Je možné, že některé již nejsou aktuální a neodpovídají současné právní úpravě v oblasti spotřebitelských úvěrů.

Jak probíhá exekuce

10-června-2014

Exekuce je strašákem mnohých dlužníků, kteří trnou vždy, když mají platit další splátku. Je pravdou, že do této pasti může spadnout takřka kdokoliv. Pokud ale budete obezřetní, exekuce se vám vyhne.

Exekuce nastává v případě nesplacení pohledávky. První impuls dá věřitel. Ne základě něj může soud vydat příkaz k exekuci. Poté je celý akt v rukou exekutora.

Co mi můžou vzít?

Exekutor v odebírání majetku není moc limitován, a tak může vzít v podstatě cokoliv. Vždy se však musí jednat o majetek s hodnotou, která odpovídá výši pohledávky spolu s náklady na exekuci.

Exekutor může prodat movité i nemovité věci. Může též učinit srážku ze mzdy nebo hned obstavit celý váš účet. Exekutor též může přikázat exekuci na dlužníkovy podíly ve firmách.

V ohrožení jsou i vaše cenné papíry, akcie či podílové listy. V případě, že je věc ve společném vlastnictví, je takové vlastnictví rozděleno.

Exekutor nemůže všechno

Ačkoliv z předešlých řádků může vzniknout dojem absolutní moci exekutora. I on se musí řídit pravidly, která jsou mu zákonem uložená.

Exekutor nemůže jen tak prodat nemovitý majetek dlužníka. Je zde nutné zhotovit znalecký posudek, na jehož základě může dojít k prodeji daného objektu. Exekutor musí být nezávislý, musí dodržovat zákony a povinnosti jemu uložené soudem. Platí u něj též povinnost mlčenlivosti. V případě neoprávněného vniknutí do objektu dlužníka za jeho nepřítomnosti exekutor musí uhradit veškeré vzniklé škody.

Má práva a povinnosti

Dlužník má právo na ponechání majetku v případě, že se přímo neprokáže jeho vlastnictví. Majetek, který je potřebný k výkonu povolání a ke každodennímu užívání, není možné odebrat.

Na druhou stranu je dlužník nucen spolupracovat s exekutorem. Nesmí klást jakýkoliv odpor v případě zabavování věcí. Dlužník nesmí tajit žádné příjmy a je povinen co nejaktivněji usilovat o splacení pohledávky.
Doporučujeme

Pokud nemůžete doložit, kolik vyděláváte, mohly by Vás zajímat informace o snadné, rychlé a dostupné půjčce bez doložení příjmu.

© 2014 Konsolidace-Sloučení-Půjček.cz, Všechna práva vyhrazena, Kontakt na provozovatele.
Provozovatel tohoto webu neposkytuje ani nezprostředkovává spotřebitelské úvěry ve smyslu zák. č. 257/2016 Sb.
Stránky jsou pouze informativního charakteru.